/ tally me kya sikhaya jata hai

tally me kya sikhaya jata hai